Tietosuojaseloste

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry - Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Turun Seudun Yksinhuoltajat ry
Y-tunnus: 1572792-3
Perhetalo Heideken
Sepänkatu 3, 20700 Turku
Yhdistyksen puhelin (iltaisin): 044 358 8599
Sähköposti: turunyh[a]gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jäsen rekisteristä vastaa: Marjo Varin
Sähköposti: turunyh[a]gmail.com

3. Rekisterin nimi
Turun Seudun Yksinhuoltajat ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Yhdistyslain mukainen velvoite ylläpitää jäsenrekisteriä
  • Jäsenpalvelut ja jäsenviestintä
  • Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen
  • Varainhankinta

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • Jäsenen tiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Lasten etunimi ja syntymäpäivä
  • Markkinointi-, viestintä ja kuvauslupa
  • Jäsenmaksun tilanne (esim. maksettu, maksamatta)
  • Luottamustoimet ja vapaaehtoisroolit

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saatu henkilöiltä heidän liittyessään yhdistykseen tai muuttuessaan jäseninä. Jäsenellä on koska tahansa oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman jäsenen suostumusta, eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterinsuojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmiin, jonne pääsy on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Vain yhdistyksen hallituksen nimeämillä henkilöillä on oikeus päästä käsittelemään tietoja. Tiedot on suojattu salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.