Tukea lapsille ja nuorille

Yhden Vanhemman Perheiden Liiton VeNyvä-nuorisotoiminnassa järjestetään vertais- ja vapaa-ajantoimintaa nuorille, joiden vanhemmat ovat eronneet sekä muille yhden vanhemman perheiden nuorille. 

Kohderyhmä:

 • Nuoret, joiden vanhemmat ovat eronneet.
 • Muut yhden vanhemman perheiden nuoret.
 • Totaaliyksinhuoltajaperheiden nuoret.

Toiminnan tavoitteet:

 • Tukea nuorten sopeutumista vanhempien eron tuomiin elämänmuutoksiin.
 • Tarjota mahdollisuus käsitellä omia perhekokemuksia ja tunteita vertaistoiminnan kautta.

Toiminnan merkitys nuorille:

 • Mahdollisuus kuulla toisten samankaltaisia perhekokemuksia ja ajatuksia.
 • Ymmärtää, ettei ole yksin omien kokemustensa ja tunteidensa kanssa.
 • Löytää vertaiskavereita ja tuoda iloa arkeen.

Osallistumalla VeNyvä-nuorisotoimintaan nuoret saavat paitsi vertaistukea, myös mahdollisuuden rikastuttaa sosiaalista elämäänsä ja vahvistaa itsetuntoaan.

Lisätietoa Nuorisotoiminnasta


Tukiryhmät ja tietopankit lapsille ja nuorille

Lisätietoa verkkotapahtumista löydät YVPL:n sivuilta. Turun alueella paikallisesti järjestettävät tapahtumat löydät tapahtumat-sivulta.


 

 • Nuorten erotyöpajat
 • DO IT -toiminta ja Mahis ryhmät
 • Ruokaklubit
 • Tukea nuorille verkossa
 • Nuorten vaikuttajaryhmät
 • Nuorten ja vanhempien yhteinen toiminta
 • Toimintaa ja tietoa nuorten vanhemmille
 • Tietoa nuoren tukemisesta erilaisissa perhetilanteissa

Lisätietoa Nuorisotoiminnasta