YHTEISTYÖKUMPPANIT

Mieskaveritoiminta

Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat
kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin tai yhteys on satunnaista.

Mieskaverit ovat toiminnassa mukana omana itsenään ja he ovat käyneet mieskaverikurssin. Mieskaverit ovat tavallisia suomalaisia miehiä ja toimivat täysin kaverillisin perustein, he eivät ole ammatillisia tukihenkilöitä.

Lue lisää: MIESKAVERITOIMINTA

Avaa esite (PDF): MIESKAVERTOIMINTA PDF